Zasadnutia AS UK

VOLEBNÉ OBDOBIE 1. 11. 2023 - 31. 10. 2027

VOLEBNÉ OBDOBIE 1. 11. 2019 - 31 .10. 2023

Volebné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

Volebné obdobie 1.11.2011 - 31.10.2015