Zasadnutia AS UK

Volebné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

Zasadnutia 2018

17. riadne zasadnutie Akademického senátu UK  (27.06.2018)

16. (mimoriadne) zasadnutie Akademického senátu UK  (06.06.2018)

15. riadne zasadnutie Akademického senátu UK  (09.05.2018)

14. riadne zasadnutie Akademického senátu UK  (28.03.2018)

Volebné obdobie 1.11.2011 - 31.10.2015