Výpisy uznesení zo zasadnutí AS UK

Volebné obdobie 1.11.2023 - 31.10.2027

Volebné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023

Výpisy uznesení 2019

Výpis uznesení z ustanovujúceho zasadnutia AS UK dňa 04.12.2019

Výpis uznesení zo zasadnutia AS UK dňa 18.12.2019

Volebné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

Volebné obdobie 1.11.2011 - 31.10.2015

Výpisy uznesení 2013

Výpis uznesení zo zasadnutia AS UK dňa 13.03.2013 (nebol vyhotovený)

Výpis uznesení zo zasadnutia AS UK dňa 24.04.2013 (nebol vyhotovený)

Výpis uznesení zo zasadnutia AS UK dňa 19.06.2013

Výpis uznesení zo zasadnutia AS UK dňa 25.09.2013

Výpis uznesení zo zasadnutia AS UK dňa 18.12.2013