Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o promóciách v roku 2023

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie docentov sú v roku 2023 plánované na 18. mája 2023 a 9. novembra 2023.

Bližšie informácie o promóciách a čas promócií bude zverejnený tri týždne pred daným termínom.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o prevzatí dekrétov vedecko-pedagogického titulu docent

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia UK (OVČDŠ UK) oznamuje, že neprevzaté dekréty o udelení titulu docent si po mailovom, prípadne telefonickom dohovore môžete prevziať osobne na OVČDŠ UK, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte OVČDŠ UK aspoň jeden deň vopred.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia, mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška JUDr. Lucie Petríkovej, PhD.05. 05. 2023

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 11.00 hod.

Habilitačná prednáška JUDr. Jany Strémy, PhD.05. 05. 2023

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 09:00 hod.