Habilitačné a vymenúvacie konania

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška JUDr. Ing. Ondreja Blaža. PhD.25. 10. 2018

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Lysinu, PhD.25. 10. 2018

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324 stará budova)