Habilitačné a vymenúvacie konania

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. 14. 01. 2020

11. februára 2020 (utorok) o 14.00 hod. v Amfiteátri (stará budova, 2. poschodie)