Habilitačné a vymenúvacie konania

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Inauguračná prednáška doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého,...04. 08. 2020

Dňa 10. septembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. na verejnom zasadnutí Vedeckej rady, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2....

Habilitačná prednáška JUDr. Branislava Jablonku, PhD.04. 08. 2020

Dňa 26. augusta 2020 (streda) o 10.00 hod. v AMFITEÁTRI (2. poschodie, stará budova)

Habilitačná prednáška JUDr. Mgr. Michala Mrvu, PhD., LL.M04. 08. 2020

Dňa 27. augusta 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v AMFITEÁTRI (2. poschodie, stará budova)