Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o promóciach docentov v roku 2024

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie docentov sú v roku 2024 plánované na 16. mája 2024 a 6. novembra 2024.

Bližšie informácie a čas promócií bude zverejnený 2-3 týždne pred každým termínom promócie.

Odovzdávanie dekrétov uprednostňujeme na slávnostnej promócii. V nutných prípadoch si môžete docentské dekréty prevziať osobne na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117. Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca OVČDŠ UK, e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefón: 02/9010 2081.

Ďakujeme za porozumenie.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

žiadne správy.