Habilitačné a vymenúvacie konania

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška JUDr. Mareka Domina, PhD.23. 05. 2018

dňa 13. júna 2018 (streda) o 11.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Lívie Trellovej, PhD.23. 05. 2018

dňa 13. júna 2018 (streda) o 13.00 hod. v IURIDICU