Habilitačné a vymenúvacie konania

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška - JUDr. Matej Horvat, PhD.26. 11. 2018

dňa 09. januára 2019 (streda) o 13.00 hod. v IURIDICU

Inauguračná prednáška - doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan,...26. 11. 2018

dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod v Amfiteátri