Habilitačné a vymenúvacie konania

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška JUDr. Jozefa Valucha, PhD.14. 03. 2019

09. apríla 2019 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška JUDr. Branislava Fábryho, PhD.12. 03. 2019

29. marca 2019 (piatok) o 14.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška Mgr. et Mgr. Ondreja Podolca, PhD.12. 03. 2019

10. apríla 2019 (streda) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.12. 03. 2019

Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)