Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o prevzatí dekrétov vedeckopedagogického titulu docent

v súvislosti s aktuálnymi  opatreniami Univerzity Komenského z dôvodu šíriacej sa pandémie  COVID-19 oznamujeme, že Univerzita Komenského neplánuje slávnostné  promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú pre absolventov a novovymenovaných docentov od 1. 9. 2020 na OV RUK v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení štúdia absolventov a ukončení habilitačných konaní, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia a dekréty o udelení titulu docent.

Dekréty o udelení titulu docent si môžete osobne prevziať na Oddelení VVČaDŠ RUK, Šafárikovo námestie 1, Historická budova 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte vopred Oddelenie VVČ a DŠ RUK mailom  ovrec.uniba.sk, prípadne telefonicky na č. 592 44 446.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD.12. 11. 2020

Dňa 12. novembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE

Habilitačná prednáška JUDr. Kamila Baraníka, PhD., LL.M. 10. 11. 2020

Dňa 10. novembra 2020 (utorok) o 13.00 hod. ON-LINE

Habilitačná prednáška Mgr. Lenky Dufalovej, PhD. 27. 10. 2020

Dňa 27. októbra 2020 (utorok) o 08.30 hod. ON-LINE