Médiá

Kontakt

Mgr. Lenka Miller
Hovorkyňa

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

Telefón: +421 910 901 205

E-mail: lenka.milleruniba.sk, pruniba.sk