Médiá

Kontakt

Mgr. Eva Kopecká

hovorkyňa 

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

Telefón: +421 910 901 205, +421 2 9010 9355

E-mail: eva.kopeckauniba.skpruniba.sk