Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R)

Dňa 15. apríla 2021 Univerzita Komenského v Bratislave prijala Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania sa pre nábor výskumných pracovníkov a zaviazala sa implementovať princípy Charty a Kódexu cez Stratégiu ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).

Endorsement Letter

 

Základnými cieľmi projektu Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R) je zvýšiť kvalitu v riadení ľudských zdrojov, možnosť prijímať viac zahraničných výskumníkov a výskumníčok na Univerzite Komenského v Bratislave a získaním značky HR Excellence Award sa stať atraktívnym zamestnávateľom v európskom výskumnom priestore.

Základným krokom pre vlastnú stratégiu ľudských zdrojov pre výskumníkov - HRS4RUK je vytvorenie podmienok pre implementáciu Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Európska charta výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky výskumníkov, zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum

Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia pri otvorenom, transparentnom a na zásluhách založenom nábore výskumníkov. 

Charta výskumných pracovníkov a kódex správania výskumných pracovníkov (.PDF)

The European Charter for Researchers The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (.PDF)

Proces realizácie stratégie

Zdroj: EURAXESS

Kontakt

Katarína Martináková
HRS4R koordinátorka
hrs4runiba.sk
tel: 02/9010 2080

Rozvojový projekt 008UK-2-1/2021 Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK) je financovaný zo zdrojov MŠVVaŠ SR.