Zástupcovia UK v reprezentáciách VŠ

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) - volebné obdobie: 1.12.2018 - 30.11.2021

Zástupca UK zvolený študentskou časťou Akademického senátu UK:

Bc. Filip Šuran

PraF UK

uznesenie AS UK

Zástupcovia UK zvolení študentskou časťou akademickej obce UK:
?LF UKzápisnica
Peter KováčPraF UKzápisnica
Mgr. Ľubomír ŠottníkFiF UKzápisnica
Dominik JuračkaPriF UKzápisnica
Matej GajdošPdF UKzápisnica
Monika ČičováFaF UKzápisnica
Mgr. Michal KrálikFTVŠ UKzápisnica
Dávid TrabalíkJLF UKzápisnica
Mgr. Askar GafurovFMFI UKzápisnica
?RKCMBF UK + EBF UKzápisnica
Bc. Jana MurínováFM UKzápisnica
?FSEV UKzápisnica

Volebné obvody a počty v nich volených delegátov UK do ŠRVŠ boli určené uznesením č. 99/2018 zo 17. riadneho zasadnutia AS UK dňa 27. júna 2018.