Zástupcovia UK v reprezentáciách VŠ

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) - volebné obdobie: 1.12.2016 - 30.11.2018

Zástupca UK zvolený študentskou časťou Akademického senátu UK:

Mgr. Daniel Zigo

PraF UK

uznesenie AS UK

Zástupcovia UK zvolení študentskou časťou akademickej obce UK:
PhDr. Mária BartekováFM UKzápisnica
Mgr. Boris DudíkFaF UKzápisnica
Mgr. Askar GafurovFMFI UKzápisnica
Mgr. Michal KrálikFTVŠ UKzápisnica
Bc. Timotej LaukoFiF UKzápisnica
Mgr. Tomáš MalecFSEV UKzápisnica
Bc. Mário ObročníkPdF UKzápisnica
Samuel PeckaEBF UKzápisnica
MUDr. Tomáš ŠimurdaJLF UKzápisnica
Bc. Filip ŠuranPraF UKzápisnica
RNDr. Eva ViglašováPriF UKzápisnica
mandát je od 1. júna 2018 uprázdnenýRKCMBF UKzápisnica
mandát je od 20. júna 2018 uprázdnenýLF UKzápisnica

Volebné obvody a počty v nich volených delegátov UK do ŠRVŠ boli určené uznesením č. 23.4/2016 zo 6. zasadnutia AS UK dňa 22. júna 2016.