Zástupcovia UK v reprezentáciách VŠ

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) - volebné obdobie: 1.12.2018 - 30.11.2021

Zástupca UK zvolený študentskou časťou Akademického senátu UK:

Bc. Filip Šuran

PraF UK

uznesenie AS UK

Zástupcovia UK zvolení študentskou časťou akademickej obce UK:
?LF UKzápisnica
Peter KováčPraF UKzápisnica
Mgr. Ľubomír ŠottníkFiF UKzápisnica
Dominik JuračkaPriF UKzápisnica
Matej GajdošPdF UKzápisnica
Monika ČičováFaF UKzápisnica
Mgr. Michal KrálikFTVŠ UKzápisnica
Dávid TrabalíkJLF UKzápisnica
Mgr. Askar GafurovFMFI UKzápisnica
Andrej LackoRKCMBF UK + EBF UK

zápisnica zápisnica

Bc. Jana MurínováFM UKzápisnica
?FSEV UKzápisnica

Volebné obvody a počty v nich volených delegátov UK do ŠRVŠ boli určené uznesením č. 99/2018 zo 17. riadneho zasadnutia AS UK dňa 27. júna 2018.