Doktorandské štúdium

Promócie absolventov doktorandského štúdia 16. mája 2024

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje absolventom doktorandského štúdia, že  jarný termín promócie sa uskutoční 16. mája 2024 o 14.00 h.

UPOZORNENIE:

Pozvánky k promócii budú zasielané e-mailom jednotlivým absolventom doktorandského štúdia.

Ďakujeme za porozumenie.

OZNAM - Slávnostné promócie absolventov doktorandského štúdia v roku 2024

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že

na rok 2024 sú plánované dva termíny slávnostných promócií pre absolventov doktorandského štúdia:

- jarný termín je 16. mája 2024,

- jesenný termín je 14. novembra 2024.

Presný čas promócie pre jednotlivé fakulty oznámime cca 2-3 týždne pred termínom promócie.

Odovzdávanie diplomov uprednostňujeme na slávnostnej promócii.

V prípade závažných dôvodov si môžete diplomy prevziať osobne na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie, č. dv. 117, vždy v stredu v čase 9-11 hod. a 13-15 hod. Potrebné je ohlásiť sa vopred aspoň 1 pracovný deň mailom na: viera.jakubikova@uniba.sk.

UPOZORNENIE

Absolventi doktorandského štúdia, ktorí ukončia doktorandské štúdium po 1. júni 2024 a nezúčastnia sa promócií dňa 14. novembra 2024 z vážnych dôvodov, si môžu vyzdvihnúť diplomy až od 20. novembra 2024 vždy v stredu v čase od 9-11 hod a 13-15 hod. Po 19. novembri 2024 v tomto prípade, prosím, kontaktujte OVČDŠ UK aspoň 1 pracovný deň vopred mailom, prípadne telefonicky.

Kontaktná osoba: RNDr. Viera Jakubíková, PhD., OVČDŠ UK, e-mail: viera.jakubikova@uniba.sk, telefón: 02/9010 2103

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

Doklady o ukončení doktorandského štúdia budú odovzdané prednostne na slávnostnej promócii.

V prípade, že ste sa slávnostného odovzdávania diplomov z vážnych dôvodov nezúčastníte, môžete si diplom prevziať osobne na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK), Šafárikovo námestie č. 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117. 

OVČDŠ UK vydáva doklady o ukončení III. stupňa vysokoškolského štúdia každú stredu v čase 9-11 hod. a 13-15 hod

Upozornenie:

V prípade prevzatia doktorandského diplomu inou osobou je potrebné overené splnomocnenie notárom alebo matrikou.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ UK mailom, prípadne telefonicky.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt na OVČDŠ UK:

Kontaktná osoba pre doktorandské štúdium na všetkých fakultách UK: RNDr. Viera Jakubíková, PhD.; e-mail: viera.jakubikova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2103

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081