Doktorandské štúdium

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

v súvislosti s aktuálnymi  opatreniami Univerzity Komenského z dôvodu šíriacej sa pandémie  COVID-19 oznamujeme absolventom doktorandského štúdia, že Univerzita Komenského neplánuje slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Žiadame všetkých absolventov štúdia o rešpektovanie nasledovných pokynov:

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú od 1. 9. 2020 na OV RUK v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení štúdia pre absolventov, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia.

Doklady o ukončené štúdia si môžete osobne prevziať na Oddelení VVČaDŠ RUK, Šafárikovo námestie 1, Historická budova 1. poschodie,  č. dv. 117.

Absolventi, ktorí obhájili DP v termíne od júna - do augusta 2020 si môžu prevziať diplomy po 16.10.2020.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte vopred Oddelenie VVČ a DŠ RUK mailom michaela.gronova@rec.uniba.sk alebo ovrec.uniba.sk,

prípadne telefonicky na č. 592 44 293