Doktorandské štúdium

Oznam o promóciách na rok 2023

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie sú v roku 2023 plánované na 18. mája 2023 a 9. novembra 2023.

Bližšie informácie o promóciách a čas promócií bude zverejnený tri týždne pred daným termínom.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

Doklady o ukončení doktorandského štúdia budú odovzdané na slávnostnej promócii.

V prípade, že ste sa slávnostného odovzdávania diplomov nezúčastnili, môžete si diplom prevziať osobne na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK), Šafárikovo námestie č. 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117. 

OVČDŠ UK vydáva doklady o ukončení III. stupňa vysokoškolského štúdia každú stredu v čase 9-11 hod. a 13-15 hod

Upozornenie:

V prípade prevzatia doktorandského diplomu inou osobou je potrebné overené splnomocnenie notárom alebo matrikou.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ UK mailom, prípadne telefonicky.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt na OVČDŠ UK:

Kontaktná osoba pre doktorandské štúdium na všetkých fakultách UK: Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081