O univerzite

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávime 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňujeme v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na našich 13 fakultách poskytujeme najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Sme výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí naši študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí).

Každoročne vysielame do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijímame aj najviac študentov z celého sveta, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.

 

Informačná brožúra - Univerzita Komenského v Bratislave (pdf)

Information Brochure - Comenius University in Bratislava (pdf)

Information Brochure - slovenčina, English, Deutsch, français, español, italiano, русский язык (pdf)

Univerzita Komenského v Bratislave v číslach a grafoch 2017 (pdf)

Comenius University in numbers and graphs 2017 (pdf)