O univerzite

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia takmer 24 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 20 000 študentov). Štúdium na Univerzite Komenského sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia - UK navštevuje 2 800 zahraničných študentov z viac ako 70 krajín sveta. Novoprijatí študenti si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.

Informačná brožúra - Univerzita Komenského v Bratislave (pdf)

Information Brochure - Comenius University in Bratislava (pdf)

Information Brochure - slovenčina, English, Deutsch, français, español, italiano, русский язык (pdf)

E-verzie kníh Vivat Academia a Via Comeniana vydaných k 95. výročiu UK

Univerzita Komenského v Bratislave v číslach a grafoch 2017 (pdf)

Comenius University in numbers and graphs 2017 (pdf)