Študentská časť AS UK

Študentská časť AS UK má 26 členov. Každú fakultu UK zastupujú v AS UK dvaja zástupcovia študentskej časti jej akademickej obce. Pre účely volieb do AS UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Študentská časť AS UK pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí jej členov alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti AS UK sú verejné. 

Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a jej prácu organizujú a riadia dvaja podpredsedovia AS UK zo študentskej časti AS UK.

Členovia študentskej časti AS UK

Mgr. Viktor Svetský (FiF UK)
Mgr. Viktor Svetský
(FiF UK)

podpredseda AS UK
člen volebnej a mandátovej komisie
člen komisie pre rozvoj a IT
Mgr. Daniel Zigo (PraF UK)
Mgr. Daniel Zigo
(PraF UK)

podpredseda AS UK
podpredseda finančnej komisie
člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen právnej komisie
Mgr. Monika Čičová (FaF UK)
Mgr. Monika Čičová
(FaF UK)

členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie

Daniel Mančík (JLF UK)
Daniel Mančík
(JLF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
Bc. Matúš Čiernik - pozastavený mandát od 18.6.2019FM UK
Mgr. Valéria Terézia DančiakováEBF UK
Andrej FeješPriF UK
Mgr. Askar GafurovFMFI UK
Matej GajdošPdF UK
Daniel GurskýFiF UK
RNDr. Mária KondekováPriF UK
Daniel KremnickýRKCMBF UK
Monika KučeríkováJLF UK
Michal StřeleckýFTVŠ UK
Mgr. Nikola ŠiškováFTVŠ UK
Bc. Adam ŠtefunkoFMFI UK
Matej TrepáčEBF UK
Mgr. Filip VincentPraF UK
uprázdnený mandát od 27.5.2019FM UK
uprázdnený mandát od 3.6.2019RKCMBF UK
uprázdnený mandát od 3.6.2019LF UK
uprázdnený mandát od 4.6.2019LF UK
uprázdnený mandát od 12.6.2019PdF UK
uprázdnený mandát od 26.7.2019FaF UK
uprázdnený mandát od 31.7.2019FSEV UK
uprázdnený mandát od 19.8.2019FSEV UK

Zasadnutia 2019

18. zasadnutie (13.02.2019)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

19. zasadnutie (15.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

20. zasadnutie (03.04.2019)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

21. zasadnutie (15.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

22. zasadnutie (25.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2018

13. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

14. zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

15. zasadnutie (27.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

16. zasadnutie (17.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké nebolo vyhotovené

17. zasadnutie (19.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké nebolo vyhotovené

Zasadnutia 2017

Hlasovanie per-rollam (04.02.-06.02.2017)

zápisnica

vizualizácia loga ŠCAS

8. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

9. zasadnutie (03.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

10. zasadnutie (28.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

11. zasadnutie (25.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

12. zasadnutie (13.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (15.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (02.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenie

zápisnica

3. zasadnutie (25.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

komuniké

4. zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (26.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (18.-20.11.2016)

výjazdové zasadnutie ŠČ AS UK v priestoroch CĎV UK Modra - Harmónia

7. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie študentskej časti nekonalo