Študentská časť AS UK

Študentská časť AS UK má 26 členov. Každú fakultu UK zastupujú v AS UK dvaja zástupcovia študentskej časti jej akademickej obce. Pre účely volieb do AS UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Študentská časť AS UK pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí jej členov alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti AS UK sú verejné. 

Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a jej prácu organizujú a riadia dvaja podpredsedovia AS UK zo študentskej časti AS UK.

Členovia študentskej časti AS UK

Bc. Daniel Zigo (PraF UK)
Mgr. Daniel Zigo
(PraF UK)

podpredseda AS UK
podpredseda finančnej komisie
člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen právnej komisie
Mgr. Róbert Zsembera (PdF UK)
Mgr. Róbert Zsembera
(PdF UK)

podpredseda AS UK
predseda komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen právnej komisie
Ing. Tomáš Balala (RKCMBF UK)
Ing. Tomáš Balala
(RKCMBF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
PhDr. Mária Barteková (FM UK)
PhDr. Mária Barteková
(FM UK)

členka finančnej komisie
Monika Čičová (FaF UK)
Monika Čičová
(FaF UK)

členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
Mgr. Michaela Dénešová (FSEV UK)
Mgr. Michaela Dénešová
(FSEV UK)

členka pedagogickej a vedeckej komisie
Miloš Chalachan (FaF UK)
Miloš Chalachan
(FaF UK)

člen finančnej komisie
RNDr. Lukáš Karlík (PriF UK)
RNDr. Lukáš Karlík
(PriF UK)

člen finančnej komisie
Mgr. Tomáš Malec (FSEV UK)
Mgr. Tomáš Malec
(FSEV UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
Daniel Mančík (JLF UK)
Daniel Mančík
(JLF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK)
Tomáš Rokos
(LF UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
Tomáš Rokos (LF UK)
Mgr. Viktor Svetský
(FiF UK)

člen komisie pre rozvoj a IT
Mgr. Viktor Svetský (FiF UK)
MUDr. Tomáš Šimurda
(JLF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
MUDr. Tomáš Šimurda (JLF UK)
RNDr. Eva Viglašová
(PriF UK)

členka finančnej komisie
členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
členka pedagogickej a vedeckej komisie
Bc. Karol CagáňFM UK
Mgr. Valéria Terézia DančiakováEBF UK
Mgr. Askar Gafurov (pozastavené členstvo od 15.6.2018)FMFI UK
Mgr. Hana KošťalikováFiF UK
Daniel KremnickýRKCMBF UK
Martin PadúchLF UK
Bc. Zuzana Pallová PdF UK
Mgr. Filip Vincent (pozastavené členstvo od 19.5.2018)PraF UK
mandát je od 5. júna uprázdnenýFTVŠ UK
mandát je od 7. júna uprázdnenýEBF UK
mandát je od 26. júna uprázdnenýFTVŠ UK
mandát je od 1. júla uprázdnenýFMFI UK

Zasadnutia 2018

15. zasadnutie (27.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

14. zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

13. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2017

Hlasovanie per-rollam (04.02.-06.02.2017)

zápisnica

vizualizácia loga ŠCAS

8. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

9. zasadnutie (03.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

10. zasadnutie (28.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

11. zasadnutie (25.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

12. zasadnutie (13.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (15.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (02.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenie

zápisnica

3. zasadnutie (25.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

komuniké

4. zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (26.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (18.-20.11.2016)

výjazdové zasadnutie ŠČ AS UK v priestoroch CĎV UK Modra - Harmónia

7. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie študentskej časti nekonalo