Zápisnice z volieb do AS UK

Volebné obdobie 2019 - 2023

Všeobecné voľby (september - október 2019)

Uznesenie o vyhlásení všeobecných volieb do AS UK

 

Volebné obdobie 2015 - 2019