Zápisnice z volieb do AS UK

Volebné obdobie 2023 - 2027

Všeobecné voľby 25. 9. 2023 - 25. 10. 2023

Vyhlásenie všeobecných volieb

 

 

Volebné obdobie 2019 - 2023

Doplňovacie voľby (október 2019)

Uznesenie AS UK o vyhlásení doplňujúcich volieb do AS UK. 

 

 

Doplňovacie voľby (september - november 2022)

Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do AS UK

 

 

Volebné obdobie 2015 - 2019