Zverejnenia AS UK

Tlačivá

Pozastavenie členstva v AS UK

doc  pdf 

Pozastavenie členstva v komisii AS UK

doc  pdf 

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do AS UK

doc  pdf

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do ŠRVŠ

doc  pdf

Návrhový formulár kandidáta pre všeobecné voľby do AS UK
(volebný obvod Nefakultné súčasti UK)

doc  pdf  (jeden navrhovateľ)

doc  pdf  (skupina navrhovateľov)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UK