Zverejnenia AS UK

Tlačivá

Pozastavenie členstva v AS UK

doc  pdf 

Pozastavenie členstva v komisii AS UK

doc  pdf 

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do AS UK

doc  pdf

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do ŠRVŠ

doc  pdf

Návrhový formulár kandidáta pre všeobecné voľby do AS UK
(volebný obvod Nefakultné súčasti UK)

doc  pdf  (jeden navrhovateľ)

doc  pdf  (skupina navrhovateľov)