Rektorát UK

Rektorát sa člení na nasledujúce úseky, oddelenia, pracoviská a referáty. Členenie rektorátu upravuje Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave. Členenie na tejto stránke je aktualizované v zmysle daného Organizačného poriadku.

Názvy oddelení, orgánov a súčastí v slovenskom a anglickom jazyku (.PDF)