Univerzita Komenského oslavuje 100. výročie

26. – 28. MAREC 2019

100 ROKOV S AMOSOM

Otvorenie výstavy „Čo (ne)viete o univerzite?“ vo vestibule UK
Výstava akademických insígnií v Rektorskej sieni UK
Prednášky, diskusie, športový turnaj, DOD na fakultách,
Level Lama s Adelou a Sajfom

9. – 12. MÁJ 2019

ŠTUDENTSKÝ FESTIVAL AMOSFEST V MLYNSKEJ DOLINE

Hudobný festival s domácimi i zahraničnými interpretmi, sprievodné podujatia a prednášky


29. MÁJ 2019

PREDSTAVENIE SKLENENÝ ZVERINEC V DIVADLE ARÉNA

Divadelné predstavenie pre zamestnancov UK v partnerskom Divadle Aréna


14. JÚN 2019

STOROČNICA V BOTANICKEJ ZÁHRADE UK

26. JÚN 2019

VÝSTAVA V MESTSKOM MÚZEU A PRIJATIE U PRIMÁTORA

15.00 hod.: Otvorenie výstavy „Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov Univerzity Komenského“ v Múzeu mesta Bratislavy
16.30 hod.: Prijatie hostí predstaviteľmi hlavného mesta SR v Primaciálnom paláci

27. JÚN 2019

AKADEMICKÉ ZHROMAŽDENIE

10.30 hod.: Slávnostné akademické zhromaždenie v Aule UK
14.00 hod.: Uvedenie pamätnej mince a známky
18.00 hod.: Slávnostný koncert v Slovenskej filharmónii pre pozvaných hostí