Oddelenie správy nehnuteľností (OSN)

Ing. Vladimír Jon

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci prevádzkového útvaru
+421 2 9010 9157
+421 2 9010 9158

Dáša Baloghová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
upratovačka

Valentín Csóka

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Martin Dobiš

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Peter Ďuriančík

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Ing. Henrich Hržič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Pavol Kocúr

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
údržbár
+421 2 9010 9006

PhDr. Alexander Križan

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Ing. Tomáš Libant

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Mgr. Štefan Lukačovič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci útvaru
0902 687 586

Mgr. Štefan Lukačovič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič

Ján Opálka

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Ing. Marek Oravec

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
technik energetik, technik tepelného hos
+421 2 9010 2075

Ladislav Stupárek

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Ing. Ján Suchal

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič v plynovej kotolni

Karol Ševela

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Jana Velebová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky
+421 2 9010 2060
+421 2 9010 9907

Referát nájmov a podnikateľskej činnosti (RNPČ)

Mgr. Silvia Miklášová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Referát nájmov a podnikateľskej činnosti,
odborný referent
+421 2 9010 2095

Bc. Silvia Štefánová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Referát nájmov a podnikateľskej činnosti,
odborný pracovník
+421 2 9010 2088
[1]

Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia (ŠKSMH)

Ľuboš Hajko

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Katarína Macáková

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Veronika Macáková

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Radoslav Peško

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Viera Píšová

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Miroslav Šikula

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Blanka Zbaviteľová

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Učebno-výcvikové zariadenie Modra - Piesok (UVZMP)

Marek Brestič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Učebno-výcvik. zariadenie Modra-Piesok,
vedúci prevádzkového útvaru

Dominika Oškerová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Učebno-výcvik. zariadenie Modra-Piesok,
upratovačka
[1]