Oddelenie správy nehnuteľností (OSN)

Janka Bellová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
odborný referent
+421 2 9010 2043

Mgr. Štefan Lukačovič

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci útvaru
0902 687 586

Martin Dobiš

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Ing. Henrich Hržič

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

PhDr. Alexander Križan

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Ján Opálka

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Karol Ševela

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Dáša Baloghová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
upratovačka

Mgr. Štefan Lukačovič

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič

Valentín Csóka

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik elektrických zariadení

Peter Ďuriančík

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik plynových zariadení

Ing. Vladimír Jon

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9157
+421 2 9010 9158

Pavol Kocúr

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič - údržbár
+421 2 9010 9006

Ing. Tomáš Libant

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik elek. zariade. a spotre.

Ing. Marek Oravec

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
odborný referent - energetik
+421 2 9010 2075

Ladislav Stupárek

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik tlakových zariadení

Ing. Ján Suchal

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič v plynovej kotolni - upratovač

Jana Velebová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
odborná referentka
+421 2 9010 2060
+421 2 9010 9907

Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia (ŠKSMH)

Katarína Macáková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
recepčná - vedúca
+421 2 9010 2128

Ľuboš Hajko

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
vrátnik, údržbár

Kristína Hajková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
upratovačka

Veronika Macáková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
recepčná

Martin Peško

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
recepčný

Lucia Ružeková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
recepčná

Miroslav Šikula

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
recepčný, kurič

Jana Špačková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
upratovačka

Blanka Zbaviteľová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongres.stred.Modra-Harmónia,
vrátnik

Učebno-výcvikové zariadenie Modra - Piesok (UVZMP)

Marek Brestič

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Učebno-výcvik. zariadenie Modra-Piesok,
odborný referent

Petra Ochabová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Učebno-výcvik. zariadenie Modra-Piesok,
upratovačka

Dominika Oškerová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností, Učebno-výcvik. zariadenie Modra-Piesok,
upratovačka