Oddelenie správy nehnuteľností (OSN)

Ing. Vladimír Jon

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci prevádzkového útvaru
+421 2 9010 9157
+421 2 9010 9158

Dáša Baloghová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
upratovačka

Marek Brestič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
údržbár

Valentín Csóka

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Martin Dobiš

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Peter Ďuriančík

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Ing. Henrich Hržič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Pavol Kocúr

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
údržbár
+421 2 9010 9006

PhDr. Alexander Križan

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Ing. Tomáš Libant

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Mgr. Štefan Lukačovič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci útvaru
0902 687 586

Mgr. Štefan Lukačovič

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič

Ján Opálka

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Bc. Jarmila Simanová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
rozpočtár
+421 2 9010 9228

Ladislav Stupárek

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Ing. Ján Suchal

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič v plynovej kotolni

Karol Ševela

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
strážnik

Jana Velebová

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky
+421 2 9010 2060
+421 2 9010 9907