Oddelenie správy nehnuteľností (OSN)

Ing. Vladimír Jon

Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci prevádzkového útvaru
+421 2 9010 9157
+421 2 9010 9158

Mgr. Štefan Lukačovič

Oddelenie správy nehnuteľností,
vedúci útvaru
0902 687 586

Jana Velebová

Oddelenie správy nehnuteľností,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky
+421 2 9010 2060
+421 2 9010 9907

Pavol Kocúr

Oddelenie správy nehnuteľností,
údržbár
+421 2 9010 9006

Ing. Marek Oravec

Oddelenie správy nehnuteľností,
technik energetik, technik tepelného hos
+421 2 9010 2075

Ing. Tomáš Libant

Oddelenie správy nehnuteľností,
revízny technik

Ing. Ján Suchal

Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič v plynovej kotolni

Mgr. Štefan Lukačovič

Oddelenie správy nehnuteľností,
kurič

Referát nájmov a podnikateľskej činnosti (RNPČ)

Mgr. Silvia Miklášová

Referát nájmov a podnikateľskej činnosti,
vedúca referátu nájmov a podnikateľskej činnosti
+421 2 9010 2095

Mgr. Zuzana Pomšárová

Referát nájmov a podnikateľskej činnosti,
administratívny pracovník
+421 2 9010 2115

Bc. Roman Rybjanský

Referát nájmov a podnikateľskej činnosti,
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 918 110 046

Mgr. Dominika Veselá

Referát nájmov a podnikateľskej činnosti,
administratívny pracovník

Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia (ŠKSMH)

Katarína Macáková

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
recepčný

Ľuboš Hajko

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Kristína Hajková

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Veronika Macáková

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
recepčný

Radoslav Peško

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
recepčný

Lucia Ružeková

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku

Miroslav Šikula

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Blanka Zbaviteľová

Oddelenie správy nehnuteľností, Študijné a kongresové stredisko Modra,
vrátnik

Učebno-výcvikové zariadenie Modra - Piesok (UVZMP)

Marek Brestič

Oddelenie správy nehnuteľností, Učebno-výcvik. zariadenie Modra-Piesok,
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Dominika Oškerová

Oddelenie správy nehnuteľností, Učebno-výcvik. zariadenie Modra-Piesok,
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku