Oddelenie rozpočtu a objednávok (ORO)

Oddelenie rozpočtu a objednávok
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Sylvia Bakytová

Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie rozpočtu a objednávok,
vedúca oddelenia
+421 2 9010 9315

Referát plánu a rozpočtu (RPR)

Ing. Miroslava Kukučková

Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie rozpočtu a objednávok, Referát plánovania a rozpočtu,
referentka rozpočtu
+421 2 9010 2092

Ing. Michaela Papšová

Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie rozpočtu a objednávok, Referát plánovania a rozpočtu,
referentka rozpočtu
+421 2 9010 2098

Mgr. Daniela Šimonová

Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie rozpočtu a objednávok, Referát plánovania a rozpočtu,
referentka rozpočtu
+421 2 9010 2004

Referát objednávok (RO)

Alena Bezáková

Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie rozpočtu a objednávok, Referát objednávok,
referentka pre objenávky
+421 2 9010 9629

Jana Lamošová

Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie rozpočtu a objednávok, Referát objednávok,
referentka pre objenávky
+421 2 9010 2055

Janette Rakovská

Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie rozpočtu a objednávok, Referát objednávok,
referentka pre objenávky
+421 2 9010 2102