Odmietame korupciu, sme férovou univerzitou

Korupcia nie je len snaha zmeniť rozhodnutie zodpovednej osoby výmenou za obálku s bankovkami. Korupcia je akékoľvek zneužitie moci, porušenie svojich povinností či využitie právomoci výmenou za neoprávnený prospech. Môže mať materiálnu (peniaze, darčekové koše, fľaše alkoholu, domáce výrobky) či nemateriálnu podobu (rôzne protislužby, ako napríklad umytie okien). Niektorý z trestných činov korupcie býva naplnený už len samotným vyžiadaním alebo ponúknutím úplatku.

Aj posledné zvyšky takéhoto správania chceme definitívne poslať do minulosti. K tomu však musíme prispieť všetci.

ČO ROBIŤ, AK SA STRETNEME S KORUPCIOU?

  1. Požiadal vás niekto o úplatok?
    Kontaktujte rovno políciu, ktorá vám poradí, ako ďalej. Univerzita bude spolupracovať a urobí všetko pre to, aby pomohla trestnú činnosť objasniť, preto kontaktujte aj zodpovedné osoby na univerzite (viď. nižšie). Oznamovateľov budeme, samozrejme, chrániť.
  2. Máte podozrenie na korupciu?
    Často má človek podozrenie, no nie istotu. Pre také prípady sme vytvorili pozíciu zodpovednej osoby. Táto osoba vám poradí, ako postupovať. Bude vás sprevádzať svetom predpisov – a zároveň vás chrániť ako oznamovateľa. Ďalšie detaily nájdete vo Vnútornom predpise č. 26/2022 (odkaz cez kód QR vpravo).
  3. Kto je zodpovednou osobou na UK?
    Zodpovednou osobou pre účely nahlasovania protispoločenskej činnosti je vedúci Útvaru vnútornej kontroly na rektoráte Ing. Peter Rusňák, PhD. Podnety poslané na adresu protispolocenska.cinnost@uniba.sk prídu priamo jemu.

Na stiahnutie - plagát na tlačplagát na web