Kontakt

prevádzka: Informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave,
Štúrova 9
811 02 Bratislava
e-mail: infocentrumuniba.sk
telefón: (02) 9010 9986

Mgr. Yana Nikolaichuk

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Infocentrum,
referent
02/901 09 986
Infocentrum UK, Štúrova 9