Kontakt

prevádzka: Informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave,
Šafárikovo nám. 6, 814 99  Bratislava 1
(nová budova, vchod z Múzejnej ulice)
e-mail: infocentrumuniba.sk
telefón: (02) 9010 9986