Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Magdaléna Belková

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborný referent
+421 2 9010 9443
123 NB

Mgr. Michaela Dallemule

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2032

Michal Dzúrik

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborný referent
+421 2 9010 9515
124 NB

Mgr. Ivana Dzúriková

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborný referent
+421 2 9010 9234
124NB
fax: 502 44 204

Ing. Katarína Nagyová

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborný referent
+421 2 9010 9225
124 NB