Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Magdaléna Belková

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
vedúca oddelenia
+421 2 9010 9443
123 NB

Mgr. Michaela Dallemule

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborná referentka
+421 2 9010 2032

Michal Dzúrik

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborný referent
+421 2 9010 9515
124 NB

Mgr. Ivana Dzúriková

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborná referentka
+421 2 9010 9234
124NB
fax: 502 44 204

Ing. Katarína Nagyová

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov,
odborná referentka
+421 2 9010 9225
101 SB