Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Magdaléna Belková

Oddelenie medzinárodných vzťahov
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9443
123 NB

Referát medziuniverzitnej spolupráce (RMS)

Mgr. Michaela Dallemule

Referát medziuniverzitnej spolupráce
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2032

Michal Dzúrik

Referát medziuniverzitnej spolupráce
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9515
124 NB

Mgr. Ivana Dzúriková

Referát medziuniverzitnej spolupráce
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9234
124NB
fax: 502 44 204

Ing. Katarína Nagyová

Referát medziuniverzitnej spolupráce
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9225
124 NB

Referát pre európske programy a ErasmusPlus (REPaEP)

Bc. Zuzana Buňová

Ref. pre európske programy a ErasmusPlus
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9236

Ing. Andrea Haplová

Ref. pre európske programy a ErasmusPlus
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9238

Tamara Jelenáková

Ref. pre európske programy a ErasmusPlus
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9502

Martina Matliaková

Ref. pre európske programy a ErasmusPlus
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2015

Mgr. Oliver Vavro

Ref. pre európske programy a ErasmusPlus
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9226