Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)

Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)

Mgr. Viktor Svetský, PhD.

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9010 2050

Mgr. Silvia Hlavinková

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Bc. Sára Šmidová

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9010 9226
[1]