Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)

Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)

Mgr. Viktor Svetský, PhD.

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2050
SB101

Mgr. Silvia Hlavinková

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová koordinátorka
+421 2 9010 2119
Rektorát SB 101

Mgr. Sára Šmidová

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová koordinátorka
02/9010 2065
Rektorát SB 101

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
project manager
+421 2 9010 9226
Rektorát SB č.d.101