Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)

Mgr. Viktor Svetský, PhD.

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2050
SB101

Mgr. Silvia Hlavinková

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová koordinátorka
+421 2 9010 2119
Rektorát nová budova 26

Mgr. Sára Pajdlhauserová

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová koordinátorka
02/9010 2065
Rektorát SB 101

Mgr. Martina Vícenová

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
komunik.špecialis. pre alianciu ENLIGHT
+421 2 9010 2091

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
project manager
+421 2 9010 9226
Rektorát SB č.d.101