Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)

Mgr. Silvia Hlavinková

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová koordinátorka
+421 2 9010 2119
Rektorát nová budova 26

Mgr. Ines Chrťan

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová manažérka
+421 2 9010 2107
Rektorát NB 26

Mgr. Sára Pajdlhauserová

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová koordinátorka
02/9010 2065
Rektorát NB č. 26

Mgr. Daniel Vadas

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektový manažér
+421 2 9010 2116

Mgr. Martina Vícenová

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
komunik.špecialis. pre alianciu ENLIGHT
+421 2 9010 2091

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektová koordinátorka
+421 2 9010 9226
Rektorát NB č. 26

Mgr. Marcela Zubriczká

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Odd. pre univerzitnú alianciu ENLIGHT,
projektový manažér
+421 2 9010 2096