Oddelenie stavebných a pomocných prác (OSPP)

Michal Zorvan

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
elektroinštalatér
0918 110 131

Ján Čenkey

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
murár

Igor Gažo

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
murár

Ing. Radoslav Grega

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
správca areálu
+421940509913
+421940509913

Róbert Hauptvogl

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
záhradník

Ján Hodás

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
zámočník

Jaroslav Hudeček

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
správca striech

Tibor Keresztes

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
murár

Martin Matočo

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
murár

Peter Mogrovics

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
vodoinštalatér

Pavol Navračič

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
záhradník

Karol Salay

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
zámočník

Gejza Szalai

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
murár

Jozef Varga

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
maliar

Michal Vdovičenko

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
pomocný záhradník

Marek Vdovjak

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stavebných a pomocných prác,
maliar