Oddelenie nájmov a podnikateľskej činnosti (ONPČ)

Lucia Hrneková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie nájmov a podnik. činnosti
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
+421918110042

Mgr. Silvia Miklášová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie nájmov a podnik. činnosti
vedúca referátu nájmov a podnikateľskej činnosti
+421 2 9010 2095

Mgr. Zuzana Pomšárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie nájmov a podnik. činnosti
odborná referentka
+421 2 9010 2115

Mgr. Roman Rybjanský

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie nájmov a podnik. činnosti
odborný referent
+421 918 110 046

Mgr. Dominika Veselá

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie nájmov a podnik. činnosti
odborná referentka
+421 2 9010 2135