Oddelenie prevádzky, údržby a opráv (OPÚO)

Oddelenie prevádzky
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Peter Vrba

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9196

Ján Bajza

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Ing. Kamila Bella Hubačová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky

František Bergendi

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár
+421 2 9010 9516

Igor Gahér

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Mgr. Martin Hadry

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky
+421 2 9010 9292

Milan Holeš

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Milan Hupka

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Pavol Kozlo

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Jozef Krajíc

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár
+421 2 9010 9100

Miroslav Majba

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Mikuláš Peller

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
prevádzkový elektrikár
+421 2 9010 9130

Anton Pokorný

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Michal Putík

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár
+421 2 9010 2020

Rudolf Valko

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
kurič
+421 2 9010 9119

Marián Vince

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Referát autodopravy (RA)

Peter Bartalský

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič
+421 2 9010 2106

Marián Jambor

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič

Ladislav Kiss

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič
+421 2 9010 9551

Marián Kyseľ

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič osobného automobilu

Róbert Mrázik

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič malého dodávkového automobilu

Referát skladového hospodársva (RSH)

Eva Kováčová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát skladového hospodárstva,
zásobovač

Referát upratovacej služby (RUS)

Terézia Gelenekyová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Adriana Grešková

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Iveta Jánošíková

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Janeta Kovárová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Dana Kvaššayová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Iveta Marčišinová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Margita Oravcová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Mária Radicsová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Iveta Rigóová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Darina Santaiová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Daniela Sláviková

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Iveta Šípošová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Júliana Tóthová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Jarmila Vajglanová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Iveta Varjanová

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Zuzana Veselá

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát upratovacej služby,
upratovačka

Referát pre technickú podporu podujatí (RTPP)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam