Oddelenie prevádzky, údržby a opráv (OPÚO)

Oddelenie prevádzky
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Peter Vrba

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
technicko - hospodársky zamestnanec
+421 2 9010 9196

Mgr. Martin Hadry

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vedúci oddelenia - civilná obrana
+421 2 9010 9292

Ing. Kamila Bella Hubačová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
tecnicko - hospodársky zamestnanec

František Bergendi

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár
+421 2 9010 9516

Zdenko Dzuriš

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
maliar-natierač

Igor Gahér

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Ivan Herceg

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Milan Holeš

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Jozef Hudy

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Milan Hupka

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Iveta Jánošíková

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Ján Johanes

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Eva Kováčová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
referent skladového hospodárstva

Janeta Kovárová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Pavol Kozlo

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Miroslav Majba

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Renata Múčková

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Margita Oravcová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Mikuláš Peller

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
elektrikár
+421 2 9010 9130

Anton Pokorný

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
vrátnik

Michal Putík

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár
+421 2 9010 2020

Mária Radicsová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Iveta Rigóová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Lucia Rigóová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Darina Santaiová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Iveta Šípošová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Rudolf Valko

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
kurič
+421 2 9010 9119

Iveta Varjanová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka - supervisor

Zuzana Veselá

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Vladimír Vilém

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár

Referát autodopravy (RA)

Ladislav Kiss

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vedúci referátu
+421 2 9010 9551

Peter Bartalský

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič
+421 2 9010 2106

Marián Kyseľ

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič osobného automobilu

Róbert Mrázik

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič malého dodávkového automobilu