Oddelenie prevádzky, údržby a opráv (OPÚO)

Oddelenie prevádzky
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Peter Vrba

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky
+421 2 9010 9196

Mgr. Martin Hadry

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
odborný referent
+421 2 9010 9292

Ján Bajza

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Ing. Kamila Bella Hubačová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky

František Bergendi

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár
+421 2 9010 9516

Igor Gahér

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Adriana Grešková

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Milan Holeš

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Milan Hupka

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Iveta Jánošíková

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Eva Kováčová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
zásobovač

Janeta Kovárová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Pavol Kozlo

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Dana Kvaššayová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Miroslav Majba

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Margita Oravcová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Mikuláš Peller

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
prevádzkový elektrikár
+421 2 9010 9130

Anton Pokorný

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Michal Putík

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
údržbár
+421 2 9010 2020

Mária Radicsová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Iveta Rigóová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Darina Santaiová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Iveta Šípošová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Rudolf Valko

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
kurič
+421 2 9010 9119

Iveta Varjanová

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Zuzana Veselá

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
upratovačka

Marián Vince

Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv,
strážnik

Referát autodopravy (RA)

Ladislav Kiss

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič
+421 2 9010 9551

Peter Bartalský

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič
+421 2 9010 2106

Marián Kyseľ

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič osobného automobilu

Róbert Mrázik

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy,
vodič malého dodávkového automobilu