Oddelenie financovania (OF)

Oddelenie financovania
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Eva Poláková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania
vedúca oddelenia
+421 2 9010 2037

Referát všeobecnej účtárne a finančných operácií (RVUaFO)

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
referentka všeobecnej učtárne
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Anežka Kramplová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
odborný referent
+421 2 9010 2036
+421 2 9010 9220
SB 217A

Danica Ligasová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
referentka všeobecnej učtárne
+421 2 9010 9233
218 SB

Tímea Martišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
zásobovač
+421 2 9010 9168

Hildegarda Michalovýchová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
referentka všeobecnej učtárne
+421 2 9010 2033

Mária Papšová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
referentka všeobecnej učtárne
+421 2 9010 9979
10 9979
SB 218

Zuzana Reichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
referentka všeobecnej učtárne
+421 2 9010 2038
218 SB

Zuzana Strieborná

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
referentka všeobecnej učtárne
+421 2 9010 9260
10 9260
218 SB

Referát fakturácie (RF)

Tereza Heinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát fakturácie
referentka fakturácie
+421 2 9010 9368

Gabriela Kováčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát fakturácie
investičný pracovník
+421 2 9010 9241
8 NB