Oddelenie vzdelávania (OV)

Šafárikovo námestie 6
P.O. BOX 440
814 99  Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova
1. poschodie č. d.: 120, 121, 122

Tel: (02) 9010 9339
e-mail: pdo(at)rec.uniba.sk

Ing. Ivana Hladíková

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9339

Ing. Henrieta Bazovská

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 2017
121 SB
Agenda: Filozofická fakulta UK ( Bc., Mgr., Rigorózne konanie )

Mgr. Miriam Fidlerová

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 9137
121 HB
121 SB

Mgr. Ľubica Kapustová

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 9256
02/901 09 256
121 SB
Agenda: PdF UK (Bc., Mgr., Rigorózne konania)
Agenda: Pedagogická fakulta (Bc. + Mgr.) + rigorózne konanie PdF UK

Mgr. Mgr. Peter Kutlák

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 9398
Agenda FM UK, rigorózne konanie (FM), verifikácia dosiahnutého vzdelania absolventov UK .

Viktória Pajerová

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 2014
120 HB
Agenda: PraF (Bc., Mgr., JUDr.) PriF (Bc., Mgr., RNDr., PaedDr.)

Mgr. Lucia Poláková

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 9242
SB 120
agenda: FaF (Bc., Mgr., PharmDr. a specializacne studium) JLF (Bc., Mgr., MUDr., MDDr., PhDr. a specializacne studium)

Ing. Nina Složková

Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 9690
121 SB
Agenda: LF UK (špecializačné štúdium) FMFI UK (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a študijnej legislatívy

Mgr. Eva Granátová

Oddelenie vzdelávania, Ref.uznávania dokl.o štúdiu,akred.a leg.,
odborný referent
+421 2 9010 2016
120 SB

Bc. Peter Ševčík

Oddelenie vzdelávania, Ref.uznávania dokl.o štúdiu,akred.a leg.,
odborný referent
+421 2 9010 2018
+421 2 9010 2018
02/901 02 018
121 SB
215 SB
SB 215

Referát obsahovej správy AIS

Mgr. Ľubica Janáčková

Oddelenie vzdelávania, Referát obsahovej správy AIS,
správca