Oddelenie vzdelávania (OV)

Šafárikovo námestie 6
P.O. BOX 440
814 99  Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova
1. poschodie č. d.: 120, 121, 122

Tel: (02) 9010 9242
e-mail: pdo(at)rec.uniba.sk

PhDr. Emília Hrušovská

Oddelenie vzdelávania
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9339

Ing. Henrieta Bazovská

Referát štúdia
odborný referent
+421 2 9010 2017
121 SB
Agenda: Filozofická fakulta UK ( Bc., Mgr., Rigorózne konanie )

Mgr. Miriam Fidlerová

Referát štúdia
odborný referent
+421 2 9010 9137
121 HB
121 SB
Agenda: RKCMBF (Bc., Mgr.,Rigorózne konanie) EBF (Bc., Mgr.,Rigorózne konanie) FTVŠ (Bc., Mgr.,Rigorózne konanie)

Mgr. Eva Granátová

Ref.uznávania dokl.o štúdiu,akred.a leg.
odborný referent
+421 2 9010 2016
120 SB

Mgr. Ľubica Kapustová

Referát štúdia
odborný referent
+421 2 9010 9256
116 A
Agenda: PdF UK (Bc., Mgr., Rigorózne konania)

Mgr. Peter Kutlák

Referát štúdia
odborný referent
+421 2 9010 9398
Agenda FM UK, rigorózne konanie (FM), verifikácia dosiahnutého vzdelania absolventov UK .

Viktória Pajerová

Referát štúdia
odborný referent
+421 2 9010 2014
120 HB
Agenda: PraF (Bc., Mgr., JUDr.) PriF (Bc., Mgr., RNDr., PaedDr.)

Mgr. Lucia Poláková

Referát štúdia
odborný referent
+421 2 9010 9242
SB 120
agenda: FaF (Bc., Mgr., PharmDr. a specializacne studium) JLF (Bc., Mgr., MUDr., MDDr., PhDr. a specializacne studium)

Ing. Nina Složková

Referát štúdia
odborný referent
+421 2 9010 9690
121 SB
Agenda: LF UK (špecializačné štúdium) FMFI UK (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Bc. Peter Ševčík

Referát pre sociálnu oblasť a clearing
odborný referent
+421 2 9010 2018
121 SB