Vydavateľstvo UK

Vydavateľstvo UK hľadá rukopisy pre novú edíciu

Plánujete napísať monografiu, v ktorej chcete predstaviť výsledky svojho výskumu, sprostredkovať vedeckej komunite i širšej odbornej verejnosti výnimočné diela, ktoré podstatným spôsobom obohatia tak poznanie, ako aj fond odbornej literatúry? A možno ju už práve teraz píšete, alebo ste ju už napísali a premýšľate, kde ju vydať.

Vydavateľstvo UK ponúka autorom takýchto výnimočných rukopisov možnosť publikovať svoje dielo (v angličtine) v novej edícii Comenius University Premium Collection. Edícia sa prioritne orientuje na vedecké monografie, ktorých spoločným menovateľom je originalita. Originalita, ktorá sa odráža v nových pohľadoch na spracovanú tému, v nových, pôvodných, doteraz nepublikovaných poznatkoch, vo významnom vedeckom prínose. Ambíciou edície je zviditeľnenie vedeckých výstupov UK v zahraničí, najmä prostredníctvom ich indexovania v medzinárodných scientometrických a iných informačných databázach.

 

Prvým krokom pri budovaní edície je vytypovanie diel, ktoré sa budú uchádzať o zaradenie do edície. Ak si myslíte, že váš rukopis spĺňa všetky predpoklady, ozvite sa nám!

 

Pre viac informácií o edícii Comenius University Premium Collection kontaktujte Eriku Kotvasovú e-mailom na erika.kotvasovarec.uniba.sk

 

Vydavateľstvo Univerzity Komenského je účelové zariadenie Univerzity Komenského a vydáva na základe požiadaviek jednotlivých fakúlt univerzity študijnú literatúru, monografie a zborníky vedeckých prác.

Polygrafické spracovanie väčšiny svojej produkcie a ďalších tlačovín zabezpečuje vydavateľstvo v univerzitnom polygrafickom stredisku. Stredisko sídli na Starých gruntoch v Bratislavskej časti Karlova Ves blízko komplexu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty.