Odbor technického rozvoja (OTR)

Ing. Ladislav Vanda

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja,
odborný referent