Útvar vnútornej kontroly (ÚVK)

Útvar vnútornej kontroly
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Útvar vnútornej kontroly (ÚVK)

JUDr. Miroslava Krajčírová

Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly,
právnik
+421 2 9010 2086
NB 106

Ing. Katarína Michalíková

Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly,
kontrolór
+421 2 9010 9148
NB 107

JUDr. Bianka Tkáčová, PhD.

Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly,
kontrolór

JUDr. Linda Vysoká

Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly,
kontrolór
+421 2 9010 2093