Oddelenie stolárskych prác (OSP)

Michal Trstenovič

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stolárskych prác,
stolár

Arpád Bajak

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stolárskych prác,
stolár

Robert Galba

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stolárskych prác,
stolár

Jaroslav Gorgol

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stolárskych prác,
stolár

Michal Hanes

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie stolárskych prác,
stolár