Oddelenie personálnej práce (OPP)

JUDr. Jana Hardoňová

Úsek kvestora, Oddelenie personálnej práce,
referent personálneho riadenia
+421 2 9010 2061
0948 039 209

Mgr. Viera Mikulová

Úsek kvestora, Oddelenie personálnej práce,
referent personálneho útvaru
+421 2 9010 2077

Ľudmila Zrubcová

Úsek kvestora, Oddelenie personálnej práce,
referent personálneho útvaru
+421 2 9010 2113