Oddelenie personálnej práce (OPP)

Ing. Jana Gúčiková

vedúca oddelenia
+421 2 9010 9284
110 NB