Oddelenie personálnej práce (OPP)

Ľudmila Zrubcová

referent personálneho útvaru, i. n.
+421 2 9010 2113