Kontakt

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
Šafárikovo nam. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Výpadky, problémy a otázky na IT služby
tel: +421 2 9010 4444
e-mail: cepituniba.sk
web: uniba.sk/cepit
pracovná doba: pondelok až piatok: od 8:00 do 20:00
soboty a nedele: od 9:00 do 12:00

Sekretariát CIT
Tel: +421 2 9010 9102
č.dv: 13-15 SB (prízemie, vedľa schodiska)
e-mail: citrec.uniba.sk 

Zamestnanci priamo podliehajúci riaditeľovi

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií,
riaditeľ IT
+421 2 9010 9965
90109965
F2 - 175

Ing. Jana Jansová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií,
sekretariát
+421 2 9010 9102
02/592 44 102
SB 14, Rektorát UK

Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií,
projektový manažer
+421 2 9010 3131
90212037
F2 - 170

Ing. Milan Tichý

Rektorát UK, Centrum informačných technológií,
projektový manažér
+421 2 9010 9919
02/592 44 919
02/602 95
90109919
F2 - 170

Ing. Peter Židovský

Rektorát UK, Centrum informačných technológií,
manažér informačnej bezpečnosti, sieťový inžienir
+421 2 9010 9924
02/592 44 924
02/602 143
02/602 95
90109924
10 9924
F1 - 138
FMFI F2-169

Centrum podpory informačných technológií (CEPIT)

Mgr. Ján Račko

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Centrum podpory informačných technológií,
vedúci referátu
+421 2 9010 9910
90109910
FMFI - F1 - 140

Oddelenie infraštruktúry IKT (OI IKT)

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
Koordinátor infraštruktúry
+421 2 9010 9955
90109955
FMFI F2-172

Mgr. Milan Babušík

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
špecialista virtualizácie

RNDr. Natália Bielčíková

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
správkyňa databáz a zálohovania

Peter Galamboši

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
sieťový špecialista
+421 2 9010 9948
02/602 95
90109948
Centrum inf. technológii, Rektorát
F1 - 138

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
špecialista sieťovej bezpečnosti
+421 2 9010 9922

Bc. Terézia Kabátová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
systémový inžinier

RNDr. Daniel Kráľ

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
Linux administrátor
+421 2 9010 9949
02/592 44 949
02/602 95
90109949
10 9949
F2 - 172
FMFI F2-172

Ing. Filip Kusy

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
sieťový inžinier
+421 2 9010 9989
02/602 95
0910 633 198
90109989
F1 - 138
F2 - 138

Ing. Marek Vavrica

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
HW špecialista
+420731174869
02/602 107
02/602 95
0908617785
F2 - 172
facebook.com/marek.vavrica

Mgr. Matej Zagiba

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT,
Linux administrátor

Oddelenie prevádzky IKT (OP IKT)

Mgr. Michal Lenhart

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 7531
+421 902 079 631

Andrej Boleman

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
technik IT prevádzky
+421 2 9010 9222

Mgr. Mária Dományová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
senior Windows špecialistka
+421 2 9010 9945
02/592 44 945
02/602 95
90109945
10 9945
F1 - 140
FMFI F1 - 140

Bc. Branislav Kapitán

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
junior Windows administrátor, pracovník IT podpory
02/9010 4444
F1 - 139
F1 - 140

Mikuláš Kicko

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
technik IT prevádzky, technik kamerového systému
0908 975 566
FTVŠ-34

Ivan Mančuška

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
Windows administrátor
+421 2 9010 9946
02/602 95
02/901 09 946
0908 608 910
90109946
9946
F1 - 139
Žižkova 10
Žižkova 10, č.d. 216

Peter Miko

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
technický správca RUK
+421 2 9010 9947
02/602 95
0901 096 89
0901 099 47
90109947
9947#
F1 - 139
FMFI F2-171
RUK SB15
agenda technickeho spravcu na adrese ts(at)rec.uniba.sk

Radovan Ružič

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
technik IKT prevádzky
+421 2 9010 2123

Vladimír Srniak

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
technik IT prevádzky
+421 918 110 049

Michal Šebo

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT,
technik IKT prevádzky

Oddelenie rozvoja IKT (OR KT)

Ing. Tomáš Štrba

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT,
Analytik IIKS
+421 2 9010 9931
90109931
9931
F1 - 136A
F2 - 175
FMFI F1-140

Ing. Alex Bajús

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT,
programátor
+421 2 9010 9909
FMFI F2-171

Mgr. Petr Brádler

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT,
programátor-špecialista

Mgr. Andrea Burzová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT,
správca bázy dát sieťového infor.systému
+421 2 9010 2008
0948 410 954

Mgr. Marek Hlásny

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT,
programátor-špecialista

Bc. Tomáš Matúš

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT,
programátor-špecialista
02/602 95
90109927
F1 - 136A

Mgr. Lukáš Riško

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT,
programátor
+421 2 9010 2009
F2-169 (FMFI)

Oddelenie služieb IKT (OS IKT)

Mgr. Silvia Bohumeľová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT,
vedúca referátu
+421 2 9010 9888
90109888
F1 - 136B

Mgr. Alžbeta Garajová, PhD.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT,
správca centrálneho informačného systému
F2 - 172

Mgr. Jana Guothová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT,
správkyňa bázy dát FIS
+421 2 9010 9370
+421 2 9010 9938
10 9938
SB 516

Ing. Peter Jurášek, CSc.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT,
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
02/602 95
90109967
10 9967
F2 - 174
FMFI F2-174

Ing. Eduard Korsch

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT,
SAP špecialista

Bc. Tomáš Mačák

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT,
Správca nákupov IKT, systém Marquet
+421 2 9010 2101
90102101
F2 - 174

Ing. arch. Mária Vyšňovská

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT,
správkyňa služby univerzitné preukazy
+421 2 9010 9470
02/592 44 470
SB 13c

Oddelenie projektov a ochrany osobných údajov (OPPOOÚ)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Školiace stredisko (ŠS)

Mgr. Katarína Kánová, PhD.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
lektorka, vedúca referátu
+421 2 9010 2005
Pondelok07:00 – 08:00
Pekný deň

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
špecializovaný lektor vzdelávania IKT
Žižkova 10, Bratislava
Ako lektorka školiaceho strediska pôsobí od roku 2022. Venuje sa najmä školeniam Office aplikácii, či už prezenčne, alebo online. Zapája sa aj do prípravy materiálov na iné celouniverzitné kurzy o bezpečnosti, umelej inteligencii a participuje aj na prieskumoch a príprave článkov o aktivitách školiaceho strediska.

Ing. Alžbeta Juhásová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
technická správkyňa Moodle
+421 2 9010 2063
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Mgr. Katarína Pišútová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
koordinátorka a metodička pre elearning
+421 2 9010 9150
02/592 44 150
02/602 95
90109150
F2 - 169
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Mgr. Katarína Révayová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
lektorka IT
+421 2 9010 9978
+421 2 9010 9998
prízemie, napravo od schodov

Všetci zamestnanci CIT s vyhľadávaním

Mgr. Milan Babušík

Centrum informačných technológií, Oddelenie infraštruktúry IKT
špecialista virtualizácie

Ing. Alex Bajús

Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT
programátor
+421 2 9010 9909
FMFI F2-171

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.

Centrum informačných technológií,
riaditeľ IT
+421 2 9010 9965
90109965
F2 - 175

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko
špecializovaný lektor vzdelávania IKT
Žižkova 10, Bratislava
Ako lektorka školiaceho strediska pôsobí od roku 2022. Venuje sa najmä školeniam Office aplikácii, či už prezenčne, alebo online. Zapája sa aj do prípravy materiálov na iné celouniverzitné kurzy o bezpečnosti, umelej inteligencii a participuje aj na prieskumoch a príprave článkov o aktivitách školiaceho strediska.

Mgr. Silvia Bohumeľová

Centrum informačných technológií, Oddelenie služieb IKT
vedúca referátu
+421 2 9010 9888
90109888
F1 - 136B

Andrej Boleman

Centrum informačných technológií, Oddelenie prevádzky IKT
technik IT prevádzky
+421 2 9010 9222

Mgr. Petr Brádler

Centrum informačných technológií, Oddelenie rozvoja IKT
programátor-špecialista
[1] 2 3 4 5 6