Oddelenie HRS4R (OHRS4R)

Mgr. Silvester Krčméry, PhD.

Oddelenie HRS4R,
koordinátor projektov
https://www.linkedin.com/in/silvesterkrcmery/
Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave-358
Koordinátor Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov na UK