Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU)

Ing. Jana Tomášková

Rektorát UK, Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
vedúci oddelenia
Telefón
02/592 44 296
VoIP
970
Miestnosť
SB 214/a

Mgr. Lenka Brišková

Rektorát UK, Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
odb.referent ekonomiky práce
Telefón
02/592 44 961
VoIP
961
Miestnosť
SB 214/c

Lýdia Fečíková

Rektorát UK, Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
odborný zamestnanec

Ing. Dana Kadlicová

Rektorát UK, Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
odb.referent ekonomiky práce

Ing. Helena Szikhartová

Rektorát UK, Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
odb.referent ekonomiky práce

Ing. Viera Zemková

Rektorát UK, Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
odb.referent ekonomiky práce
Telefón
02/592 44 421
Miestnosť
SB 214/c