Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU)

Mgr. Lenka Brišková

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
vedúca oddelenia
+421 2 9010 9183
+421 2 9010 9961
10 9961
SB 214/c

Mgr. Andrea Heinová

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
odborný referent ekonomiky práce
+421 2 9010 2079

Jaroslava Hladíková

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
rozpočtár
+421 2 9010 9423

Ing. Miroslava Lacsková

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
odborný referent ekonomiky práce
+421 2 9010 2108

Ing. Katarína Melicharová

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
odborný referent ekonomiky práce
+421 2 9010 2054