Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU)

Ing. Jana Tomášková

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9296
+421 2 9010 9970
10 9970
SB 214/a

Mgr. Lenka Brišková

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
odb.referent ekonomiky práce
+421 2 9010 9183
+421 2 9010 9961
10 9961
SB 214/c

Lýdia Fečíková

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9160
10 9160
516

Mgr. Andrea Heinová

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
odborný ekonóm práce a miezd
+421 2 9010 2079

Jaroslava Hladíková

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
rozpočtár
+421 2 9010 9423

Ing. Katarína Melicharová

Úsek kvestora, Odd. ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
odb.referent ekonomiky práce
+421 2 9010 2054