Kontakt

Mgr. Mária Grófová

Rektorát UK, Archív
vedúci útvaru
Telefón
02/206 67 204
Publikačná činnosť

Mgr. František Gahér, PhD.

Rektorát UK, Archív
archivár
Telefón
02/206 67 203
Publikačná činnosť

Margaréta Hernando

Rektorát UK, Archív
archivár
Telefón
02/206 67 216
VoIP
11016

Mgr. Jana Macounová

Rektorát UK, Archív
archivár
Telefón
02/206 67 212
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Rektorát UK, Archív
archivár
Telefón
02/206 67 215
VoIP
11015

Mária Šmidáková

Rektorát UK, Archív
príručná knižnica
Telefón
02/206 67 202