Kontakt

Mgr. Mária Grófová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre knižničné a informačné služby, Archív
vedúci útvaru
+421 2 9010 9004
+421 2 9010 9204
+421 2 9010 9920
9004

Mgr. František Gahér PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre knižničné a informačné služby, Archív
archivár
+421 2 9010 9003
+421 2 9010 9940

Bc. Margaréta Hernando

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre knižničné a informačné služby, Archív
archivár
+421 2 9010 9016
9016

Bc. Ján Korekáč

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre knižničné a informačné služby, Archív
archivár
+421 2 9010 9015
9015

Mgr. Jana Macounová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre knižničné a informačné služby, Archív
archivár
+421 2 9010 9012
9012

Bc. Michal Nosek

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre knižničné a informačné služby, Archív
archivár

doc. RNDr. Pavel Sůra CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre knižničné a informačné služby, Archív
referent