Kontakt

Mgr. Mária Grófová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
vedúci útvaru
+421 2 9010 9004
+421 2 9010 9204
+421 2 9010 9920
9004

Mgr. František Gahér, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
archivár
+421 2 9010 9003
+421 2 9010 9940

Mgr. Margaréta Hernando

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9016
9016

Mgr. Michaela Kláciková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
archivár
+421 2 9010 2117

Mgr. Ján Korekáč

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
archivár
+421 2 9010 9015
9015

Mgr. Jana Macounová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
archivár
+421 2 9010 9012
9012

doc. RNDr. Pavel Sůra, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
odborný zamestnanec

Mgr. Eva Veselská

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Archív
odborný zamestnanec