Kontakt

Mgr. Jana Macounová

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Archív,
vedúca archívu
+421 2 9010 9012
9012

Mgr. František Gahér, PhD.

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Archív,
odborný zamestnanec - archivár
+421 2 9010 9003
+421 2 9010 9940

Mgr. Margaréta Hernando

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Archív,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9016
9016

Mgr. Michaela Kláciková

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Archív,
odborná zamestnankyňa-muzeológ
+421 2 9010 2117

Mgr. Ján Korekáč

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Archív,
odborný zamestnanec - archivár
+421 2 9010 9015
9015

Mgr. Eva Veselská

Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Archív,
odborná zamestnankyňa - knihovník