Kontakt

Mgr. Mária Grófová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Archív
vedúci útvaru
+421 2 9010 9004
+421 2 9010 9204
+421 2 9010 9920
9004

Mgr. František Gahér PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Archív
archivár
+421 2 9010 9003
+421 2 9010 9940
9003

Margaréta Hernando

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Archív
archivár
+421 2 9010 9016
9016

Mgr. Jana Macounová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Archív
archivár
+421 2 9010 9012
9012

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Archív
archivár
+421 2 9010 9015
9015

Mária Šmidáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Archív
referent
+421 2 9010 9002