Podateľňa (Pod)

Kontaktná mailová adresa: podatelnarec.uniba.sk

Zamestnanci

Eva Kováčová

Rektorát UK, Kancelária rektora, Podateľňa,
pracovníčka podateľne
+421 2 9010 2057

Marta Buttková

Rektorát UK, Kancelária rektora, Podateľňa,
pracovníčka podateľne
+421 2 9010 9274

Andrea Kralovičová

Rektorát UK, Kancelária rektora, Podateľňa,
pracovníčka podateľne
+421 2 9010 9475

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 15.00
Utorok: 08.00 – 15.00
Streda: 08.00 – 15.00
Štvrtok: 08.00 – 15.00
Piatok: 08.00 – 15.00
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00