Podateľňa (Pod)

Eva Kováčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 2057

Marta Buttková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 9274

Andrea Kralovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 9475

Alexandra Salayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 2059
02/592 44 475
SB 1, Rektorát UK

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 15.00
Utorok: 08.00 – 15.00
Streda: 08.00 – 15.00
Štvrtok: 08.00 – 15.00
Piatok: 08.00 – 15.00
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00