Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Anton Repka

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2121

Mgr. Lenka Miller

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
hovorkyňa
+421 2 9010 9355
0910 901 205
125 SB

Mgr. Barbora Tancerová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Naša univerzita – vedúca redaktorka
+421 2 9010 2030
02/901 02 030
116/A SB

Bc. Lujza Laudárová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
správkyňa sociálnych sietí
+421 2 9010 2105
124 SB

Mgr. Dária Olejárová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
koordinátorka pre veľtrhy
+421 2 9010 2082
124 SB

Mgr. Radka Rosenbergová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
redaktorka časopisu Naša univerzita
+421 2 9010 2104
116 SB

Mgr. Lucia Valjentová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
0918 110 038

Mgr. Nikola Holejová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2109
+421 2 9010 2109
124 SB

Mgr. Tomáš Madeja

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
foto/video
+421 2 9010 2051

Mgr. Barbora Hanes Bakošová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Infocentrum
administratívny zamestnanec, i. n.

Mgr. Janina Chotárová, MBA

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
event manažérka
+421 2 9010 2096