Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Martina Mášiková

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
vedúca oddelenia
+421 2 9010 2012

Mgr. Lenka Miller

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
hovorkyňa
+421 2 9010 9355
125 SB

JUDr. Karin Fedorová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Infocentrum UK
+421 2 9010 2013
124 SB

Ing. Ingrid Bartalská

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou

Simona Šintalová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2028
116 C

Mgr. Tomáš Madeja

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
foto/video
+421 2 9010 2051

Bc. Zuzana Lenártová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
redaktorka/sociálne siete
+421 2 9010 2090

Bc. Daniel Gurský

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odborník v informatike (všeobecne)
+421 2 9010 2028
116/A SB