Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Anton Repka

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2121
02/901 02 121
0918 371 828
123 SB

Mgr. Eva Kopecká

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Hovorkyňa
+421 910 901 205
125 SB

Mgr. Barbora Tancerová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Naša univerzita – vedúca redaktorka
+421 2 9010 2030
02/901 02 030
116/A SB

Mgr. Lujza Laudárová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
správkyňa sociálnych sietí
+421 2 9010 2105
124 SB

Mgr. Dária Olejárová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
koordinátorka pre veľtrhy
+421 2 9010 2082
124 SB

Mgr. Nikola Holejová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent pre vonkajšie vzťahy
+421 2 9010 2109
+421 2 9010 2109
124 SB

Mgr. Daniel Gurský

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Event manager
+421 2 9010 2132
124 SB

Mgr. Radka Rosenbergová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
redaktorka časopisu Naša univerzita
+421 2 9010 2104
116 SB

Bc. Michal Valentin

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
audiovizuálny tvorca
+421 2 9010 2062
116/A SB

Mgr. Lucia Valjentová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odborný referent - komunikácia internátov UK
0918 110 038
odborný referent - komunikácia internátov UK

Mgr. Yana Nikolaichuk

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Infocentrum
referent
02/901 09 986
Infocentrum UK, Štúrova 9

Mgr. Ján Šutý

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
infocentrum internátov UK
+421 940 602 685
Infocentrum internátov UK, Vestibul VB, Staré Grunty 36
Otváracie hodiny: Pondelok: 13.00 - 19.00 Utorok: 13.00 - 19.00 Streda: 13.00 - 19.00 Štvrtok: 13.00 - 19.00

Andrea Schottová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
web administrátorka

Ing. Ivana Drozdová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
grafické práce