Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Martina Mášiková

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
vedúca oddelenia
+421 2 9010 2012

Mgr. Lenka Miller

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
hovorkyňa
+421 2 9010 9355
125 SB

JUDr. Karin Fedorová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2013
124 SB

Bc. Nina Patyiová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Odborná referentka
+421 2 9010 2050

Simona Šintalová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2028
116 C

Mgr. Tomáš Madeja

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odborný zamestnanec pre styk s verejnosť
+421 2 9010 2051

Andrea Schottová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou

Ing. Ivana Drozdová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou