Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Simona Šintalová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
poverená vedením
+421 2 9010 2028
0907 416 143
123 SB

Mgr. Lenka Miller

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
hovorkyňa
+421 2 9010 9355
0910 901 205
125 SB

Bc. Lujza Laudárová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
správkyňa sociálnych sietí
+421 2 9010 2105
124 SB

Bc. Daniel Gurský

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
koordinátor pre veľtrhy
+421 2 9010 2102
124 SB

Ing. Laura Gašparová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
event manažérka
+421 2 9010 2103
124 SB

Mgr. Barbora Tancerová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Naša univerzita – vedúca redaktorka
+421 2 9010 2030
02/901 02 030
116/A SB

Mgr. Radka Rosenbergová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
redaktorka časopisu Naša univerzita
+421 2 9010 2104
116 SB

Mgr. Lucia Valjentová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
0918 110 038

Mgr. Nikola Holejová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2109
+421 2 9010 2109
124 SB

Mgr. Tomáš Madeja

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
foto/video
+421 2 9010 2051

Mgr. Barbora Hanes Bakošová

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Infocentrum
administratívny zamestnanec, i. n.