Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Anton Repka

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2121
02/901 02 121
0918 371 828
123 SB

Mgr. Barbora Tancerová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Naša univerzita – vedúca redaktorka
+421 2 9010 2030
02/901 02 030
116/A SB

Mgr. Lujza Laudárová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
správkyňa sociálnych sietí
+421 2 9010 2105
124 SB

Mgr. Dária Olejárová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
koordinátorka pre veľtrhy
+421 2 9010 2082
124 SB

Mgr. Radka Rosenbergová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
redaktorka časopisu Naša univerzita
+421 2 9010 2104
116 SB

Mgr. Lucia Valjentová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odborný referent - komunikácia internátov UK
0918 110 038
odborný referent - komunikácia internátov UK

Mgr. Nikola Holejová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
odb.referent pre vonkajšie vzťahy
+421 2 9010 2109
+421 2 9010 2109
124 SB

Mgr. Tomáš Madeja

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
foto/video
+421 2 9010 2051

Andrea Schottová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
web administrátorka

Ing. Ivana Drozdová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
grafické práce

Mgr. Yana Nikolaichuk

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Infocentrum
referent
02/901 09 986
Infocentrum UK, Štúrova 9

Mgr. Ján Šutý

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
infocentrum internátov UK
+421 940 602 685