Ubytovacie oddelenie Družba (UOD)

Zuzana Fondrková

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Ubytovacie oddelenie Družba,
referent ubytovacieho oddelenia

Ing. Mária Janošová

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Ubytovacie oddelenie Družba,
referent ubytovacieho oddelenia

Mgr. Lucia Náhliková

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Ubytovacie oddelenie Družba,
referent ubytovacieho oddelenia

Patrik Novotný

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Ubytovacie oddelenie Družba,
referent ubytovacieho oddelenia