Kontakt

Vydavateľstvo UK

Mgr. Agáta Jurášková

Rektorát UK, , Vydavateľstvo UK
riaditeľka
+421 2 9010 9658
02/592 44 658
112 SB

Polygrafické stredisko UK

Ján Štrof

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
tlačiar
+421 2 9010 2047
02/654 29 997

Svetlana Jakešová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
knihár

Miroslava Krupková

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
knihárka
+421 2 9010 2045

Eva Pálfy

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
administratívna pracovníčka
+421 2 9010 2048
02/654 29 997

Eva Pálfy

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
administratívna pracovníčka
02/654 29 997

Lukáš Pleško

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
tlačiar

Jacqueline Plešková

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
pomocná knihárka
+421 2 9010 2041

Jacqueline Plešková

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
pomocná knihárka

Branislav Polák

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Polygrafické stredisko UK,
knihár
+421 2 9010 2044

Redakcia

Mgr. Barbora Javůrková

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
redaktorka
+421 2 9010 2007

Mgr. Erika Kotvasová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
redaktor
+421 2 9010 2001
02/592 44 326
SB 211

Marta Ludvigová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
technická redaktorka
+421 2 9010 9367
02/592 44 367
209 NB

Mgr. Denisa Marinkovičová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
redaktor
+421 2 9010 9559

Ing. Tatiana Moťovská

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
administratívna pracovníčka
+421 2 9010 9530
02/592 44 530
112 SB

Mgr. Simona Pauliaková

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
odborná redaktorka
+421 2 9010 9329
208 NB

Mgr. Lucia Petrželová

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
redaktor
+421 2 9010 9328

Mgr. Nina Podmanická

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
technický redaktor
+421 2 9010 2087

Marián Sekela

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
technický redaktor
+421 2 9010 2076

Kristína Vozáková

Rektorát UK, Úsek pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK, Redakcia,
technická redaktorka
+421 2 9010 9626
02/592 44 626
210 NB