Oddelenie prevádzky Mlyny (OPM)

Oddelenie prevádzky Mlyny (OPM)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Referát skladového hospodárstva prevádzkového odboru Mlyny (RSHPOM)

Ivana Havlová

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát skladového hospodárstva prevádzkového odboru Mlyny,
skladník (úradník)
+421 918110121

Richard Szabó

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát skladového hospodárstva prevádzkového odboru Mlyny,
skladník (úradník)

Referát služieb Mlyny (RSM)

Katarína Belzárová

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát služieb Mlyny,
šička bielizne a textílií
+421 918110034

Referát upratovacích služieb Mlyny (RUSM)

Marta Bekeová

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát upratovacích služieb Mlyny,
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
0918110059

Marta Bartošová

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát upratovacích služieb Mlyny,
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Eva Čonková

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát upratovacích služieb Mlyny,
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Anna Füleová

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát upratovacích služieb Mlyny,
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Referát hygieny a inventáru Mlyny (RHIM)

Petra Danišová

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát hygieny a inventáru Mlyny,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
0918110018

Miroslav Hančík

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát hygieny a inventáru Mlyny,
správca budovy a majetku
0918110129

Michaela Ružičková

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát hygieny a inventáru Mlyny,
správca budovy a majetku

Peter Turanovič

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát hygieny a inventáru Mlyny,
správca budovy a majetku