Oddelenie prevádzky Mlyny (OPM)

Oddelenie prevádzky Mlyny (OPM)

Petra Danišová

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
vedúci oddelenia
0918110018

Marta Bekeová

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
upratovačka
0918110059

Katarína Belzárová

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
šička
+421 918110034

Eva Čonková

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
upratovačka

Anna Füleová

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
upratovačka

Miroslav Hančík

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
kontrolór hygieny a inventáru
0918110129

Ivana Havlová

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
skladník
+421 918110121

Richard Kubáč

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
kontrolór hygieny a inventáru

Richard Szabó

Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny,
skladník

Referát technickej prevádzky Mlyny (RTPM)

Štefan Krchňák

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
elektroinštalatér

Branislav Barút

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
vodoinštaláter

Juraj Birošík

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
vodoinštaláter

Dušan Čadan

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
elektroinštalatér

Ján Hrebeň

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
murár

Oliver Chmelik

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
elektroinštalatér

Miroslav Kadlečík

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
údržbár

Vladimír Lajcha

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
strážnik

Tibor Marczel

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
elektroinštalatér

Lucia Nemešová

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
referentka

Vladimír Neumann

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
vodoinštaláter

Roman Oremus

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
zámočník-okenár

Patrik Orosi

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
pomocná nekvalifikovaná sila

Ľudovít Pivoň

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
zberač odpadkov

Tibor Széplaky

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
elektroinštalatér

Rudolf Tesár

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
vodoinštaláter

Ivan Žoldoš

Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny,
údržbár