Oddelenie rozvoja (OR)

PaedDr. Lucia Mičianová

Rektorát UK, Úsek pre kvalitu a rozvoj, Oddelenie rozvoja,
odborný referent
+421 2 9010 2125

Mgr. Oto Nagy

Rektorát UK, Úsek pre kvalitu a rozvoj, Oddelenie rozvoja,
odborný referent
+421 2 9010 2080

Mgr. Katarína Pavlovičová

Rektorát UK, Úsek pre kvalitu a rozvoj, Oddelenie rozvoja,
vedúca oddelenia
+421 2 9010 2072
112 NB