Oddelenie energetiky a revízií (OER)

Dušan Požgay

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
elektroinštalatér

Peter Bergendi

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
kurič v plynovej kotolni

Peter Buchel

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
elektroinštalatér

Ing. Eugen Dubec

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
elektroinštalatér

Jozef Fajkoš

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
obsluha výmenníkovej stanice

Vladimír Grék

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
obsluha výmenníkovej stanice

Ľubomír Herák

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
obsluha výmenníkovej stanice

Michal Hricko

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
obsluha výmenníkovej stanice

Lubomír Ištok

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
elektroinštalatér

Pavel Kulla

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
kurič v plynovej kotolni

Emil Lovecký

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
kurič v plynovej kotolni

Rudolf Macháč

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
technik organizácie prevádzky výpočtovej

Denis Miško

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
kurič v plynovej kotolni

Milan Radimák

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
obsluha výmenníkovej stanice

Miroslav Sojka

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
kurič v plynovej kotolni

Roman Talacko

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Odbor technického rozvoja, Oddelenie energetiky a revízií,
elektroinštalatér