Zamestnanci

RNDr. Jaroslav Bella

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK,
riaditeľ BZ
+421 2 9010 8023

Referát záhrady (RZ)

Ján Čapka

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
vedúci útvaru
+421 2 9010 8028

Zuzana Dostálová

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Vladimír Hujo

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Mgr. Mária Jurčeková

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Viera Kovariková

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Mgr. Edita Müllerová

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Martin Slučiak

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Zdeněk Vráblik

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Dušan Zagiba

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
záhradník

Bc. Norbert Zlámal

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát záhrady,
botanik BZ
+421 2 9010 8025

Referát hospodársko-prevádzkový a údržby (RHPÚ)

Ján Bujnovský

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
kurič

Milan Fašung

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
údržbár

Viera Gregorčíková

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
administratívny pracovník
+421 2 9010 8020

Eva Mituchová

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
administratívny pracovník
+421 2 9010 8021

Eva Mituchová

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
upratovačka

Peter Sloboda

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
kurič

Alena Viteková

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
vrátnik BZ

Ing. Ladislav Zafka

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
kurič

Dušan Zavarský

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
kurič

Terezia Zorn

Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Referát hospod.-prevádzkový a údržby,
vrátnik BZ