Útvar legislatívy a právnych služieb (ÚLP)

Útvar legislatívy a právnych služieb
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Mgr. Eva Šutková

Rektorát UK, Útvar legislatívy a právnych služieb,
riaditeľka
+421 2 9010 9212

Mgr. Erika Péčová

Rektorát UK, Útvar legislatívy a právnych služieb,
právnik
+421 2 9010 2029

Oddelenie vymáhania pohľadávok (OVP)

JUDr. Miloš Petian

Útvar legislatívy a právnych služieb, Oddelenie vymáhania pohľadávok,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2111

Mgr. Patrik Ondruška

Útvar legislatívy a právnych služieb, Oddelenie vymáhania pohľadávok,
právnik
+421 2 9010 2056