Útvar legislatívy a právnych služieb (ÚLP)

Útvar legislatívy a právnych služieb
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

JUDr. Michal Káčerík

Oddelenie legislatívy a právnych služieb,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9568
119 NB

Mgr. Alica Jankovičová

Oddelenie legislatívy a právnych služieb,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9567

Ing. Mgr. Eva Šutková

Oddelenie legislatívy a právnych služieb,
právnik
+421 2 9010 9212
107 NB