Kancelária rektora (KR)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Alena Matušíková

Rektorát UK, Kancelária rektora,
asistentka rektora
+421 2 9010 9141

Renáta Tullalová

Rektorát UK, Kancelária rektora,
asistentka rektora
+421 2 9010 2073

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

Rektorát UK, Kancelária rektora,
tajomníčka rektora
+421 2 9010 9249

Mgr. Natália Brovina Mulinová, PhD.

Rektorát UK, Kancelária rektora,
tajomníčka Akademického senátu UK
+421 2 9010 2114

Mgr. Dana Markovičová

Rektorát UK, Kancelária rektora,
tajomníčka Rady predsedov
+421 2 9010 9173