Kancelária rektora (KR)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Daniela Magalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
02/592 44 249
daniela.magalova@uniba.sk

Daniela Zúberová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
02/592 44 341
daniela.zuberova@uniba.sk

Mgr. Alena Matušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
02/592 44 141
alena.matusikova@uniba.sk