Kancelária rektora (KR)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Róbert Zsembera

vedúci Kancelárie rektora
+421 2 9010 2011