Kancelária rektora (KR)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Róbert Zsembera

Kancelária rektora
poverený vedením Kancelárie rektora
+421 2 9010 9109

Mgr. Alena Matušíková

Kancelária rektora
asistent rektora
+421 2 9010 9141

Daniela Zúberová

Kancelária rektora
asistent rektora
+421 2 9010 9341