Kancelária rektora (KR)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Róbert Zsembera

vedúci kancelárie rektora
+421 2 9010 2011

prof. PhDr. František Gahér CSc.

odborný zamestnanec