Kancelária rektora (KR)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Róbert Zsembera

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
vedúci kancelárie rektora
+421 2 9010 2011

Mgr. Alena Matušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
+421 2 9010 9141

Mgr. Jana Šmelková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
+421 2 9010 9249

Daniela Zúberová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
+421 2 9010 9341