Kancelária rektora (KR)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Róbert Zsembera

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
riaditeľ
+421 2 9010 2011
+421 905 776 844
10 2011

Mgr. Natália Brovina Mulinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
tajomníčka Akademického senátu UK
+421 2 9010 2114

Mgr. Dana Markovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
tajomníčka Rady predsedov
+421 2 9010 9173

Mgr. Alena Matušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
+421 2 9010 9141

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
tajomníčka rektora
+421 2 9010 9249

JUDr. Bianka Tkáčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
tajomníčka Správnej rady UK

Renáta Tullalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora
asistent rektora
+421 2 9010 2073