Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Mgr. Martin Dufala, PhD.

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
vedúci oddelenia centr.obstarávania zák.
+421 2 9010 9617

Ing. Lenka Batková

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent
+421918110003

JUDr. Viktória Bebjaková

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 2035
219 NB

Mgr. Erik Ďuriš

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent
+421 918 110 043

Mgr. Mária Hajdenová

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent

Mgr. Jozef Jakubovský

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2122

JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD.

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO

Bc. Tomáš Mačák

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO

Ing. Sylvia Pavlíková

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent
0918 110025

Ing. Jana Ružbacká

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent

Mgr. Eva Sabová

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
219 NB

Mgr. Ľubica Vlková

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent
+421918110118

Ing. Miroslava Vyšná

Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2074