Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

 

 

JUDr. Viktória Bebjaková

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 2035
219 NB

PhDr. Patricia Blažeková

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 9670
216 SB

Mgr. Martin Dufala PhD.

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent
+421 2 9010 9617

Gabriela Hubayová

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent
+421 2 9010 9383
02/901 09 383
220 NB

Ing. Ema Paulovičová

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 9616
216 SB

Mgr. Eva Sabová

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 9209
219 NB