Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Mgr. Martin Dufala, PhD.

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9617

Ing. Lenka Batková

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent pre verejné obstarávanie
+421918110003

JUDr. Viktória Bebjaková

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 2035
219 NB

Mgr. Erik Ďuriš

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent pre verejné obstarávanie
+421 918 110 043

Mgr. Mária Hajdenová

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO

Mgr. Jozef Jakubovský

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2122

Mgr. Marianna Kuchárová

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2110

JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD.

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO

Ing. Sylvia Pavlíková

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent pre verejné obstarávanie
0918 110025

Mgr. Eva Sabová

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
219 NB

Mgr. Ľubica Vlková

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent pre verejné obstarávanie
+421918110118

Ing. Miroslava Vyšná

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2074