Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

 

 

Mgr. Martin Dufala, PhD.

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9617

JUDr. Viktória Bebjaková

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 2035
219 NB

PhDr. Patricia Blažeková

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 9670
216 SB

Gabriela Hubayová

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent
+421 2 9010 9383
02/901 09 383
220 NB

Ing. Ema Paulovičová

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 9616
216 SB

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M.

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2096

Mgr. Eva Sabová

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
219 NB

Ing. Miroslava Vyšná

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2074