Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek 
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

 

 

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek

Mgr. Martin Dufala, PhD.

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9617

JUDr. Viktória Bebjaková

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 2035
219 NB

PhDr. Patricia Blažeková

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 9670
216 SB

Gabriela Hubayová

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent
+421 2 9010 9383
02/901 09 383
220 NB

Ing. Ema Paulovičová

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
+421 2 9010 9616
216 SB

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M.

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
referent

Mgr. Eva Sabová

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OCOZ
219 NB

Ing. Miroslava Vyšná

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek,
odborný referent OVO
+421 2 9010 2074

Referát obstarávania zákaziek pre študentské domovy (ROZŠD)

Ing. Lenka Batková

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek, Ref. obstarávania zákaziek pre štud.dom.,
referent pre verejné obstarávanie
+421918110003

Mgr. Erik Ďuriš

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek, Ref. obstarávania zákaziek pre štud.dom.,
referent pre verejné obstarávanie
+421 918 110 043

Ing. Sylvia Pavlíková

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek, Ref. obstarávania zákaziek pre štud.dom.,
referent pre verejné obstarávanie
0918 110025

Mgr. Ľubica Vlková

Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek, Ref. obstarávania zákaziek pre štud.dom.,
referent pre verejné obstarávanie
+421918110118
[1]