Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV)

Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Univerzita tretieho veku (UTV)

Tatiana Jendrejová

Rektorát UK, Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci, Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita tretieho veku,
referentka
+421 2 9010 2084

PhDr. Mariena Talapková

Rektorát UK, Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci, Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita tretieho veku,
vedúca metodička
+421 2 9010 2118

Referát odborného vzdelávania (ROV)

Mgr. Lucia Hrapková

Centrum ďalšieho vzdelávania, Referát odborného vzdelávania,
manažér vzdelávania
+421 2 9010 2089