Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV)

Mgr. Jarmila Žideková

Rektorát UK, Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci, Centrum ďalšieho vzdelávania,
projektová menežérka
+421 2 9010 2129

Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Univerzita tretieho veku (UTV)

Mgr. Daniela Kissová

Rektorát UK, Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci, Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita tretieho veku,
referentka

PhDr. Mariena Talapková

Rektorát UK, Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci, Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita tretieho veku,
vedúca metodička
+421 2 9010 2118

Referát odborného vzdelávania (ROV)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam