Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV)

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.

Centrum ďalšieho vzdelávania,
vedúca útvaru
+421 2 9023 9720

Mgr. Lucia Hrapková

Centrum ďalšieho vzdelávania,
odborný administratívny zamestnanec kult

Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP)

RNDr. Dana Krajčiová

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec
+421 2 9023 9377

Mgr. Klaudia Báčkai

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

Mgr. Marianna Hričová

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9023 9902

Mgr. Bc. Viktoria Kissová, PhD.

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

RNDr. Klára Kosárová

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

Mgr. Katarína Mihaliková

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

Mgr. Eva Stružová

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

Mgr. Zuzana Šablicová

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

Mgr. Viera Štercelová, PhD.

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

Mgr. Anna Valentová

Centrum ďalšieho vzdelávania, Útvar jazykovej a odbornej prípravy,
odborný zamestnanec

Univerzita tretieho veku (UTV)

Referát odborného vzdelávania (ROV)

Mgr. Elena Skalská

Centrum ďalšieho vzdelávania, Referát odborného vzdelávania,
odborný administratívny zamestnanec kult