Vnútorné predpisy UK ročník 2020

VP č. 2/2020

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2018.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

VP č. 1/2020

Smernica rektora UK Pravidlá organizovania podujatí na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 6/2013.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Príkaz rektora UK č. 2/2020

Dodatok č. 2 k príkazu rektora č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

<output> [.docx] [.docx]</output>

<output> [.docx]</output>

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output> [.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 1/2020

Plán dovoleniek na rok 2020.

<output>Plán dovoleniek na rok 2019.</output>

Predpis je platný a účinný od 11. 02. 2020.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.