Vnútorné predpisy UK ročník 1999

Príkaz rektora UK č. 2/1999

Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosti

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosti</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosti</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnostiss</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnost</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnost</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnost</output>

<output></output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosts</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosts</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 03. 1999.

Príkaz rektora UK č. 1/1999

Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 03. 1999.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.