Vnútorné predpisy UK ročník 2011

VP č. 11/2011

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2012/2013.

Predpis je platný od 21. 12. 2011 a účinný od 01. 09. 2012.

VP č. 10/2011

Smernica rektora UK  Požiarny štatút UK.      

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 18/2016.

Predpis je platný a účinný od 20. 12. 2011.

VP č. 9/2011

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 19/2010 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2011/2012.</output>

Predpis je platný a účinný od 25. 11. 2011.

VP č. 8/2011

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2008 Smernici rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2016.

Predpis je platný a účinný od 25. 11. 2011.

VP č. 5/2011

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 3/2011 Smernici rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 26. 08. 2011.

VP č. 4/2011

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 19/2010 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012.

Predpis je platný od 05. 08. 2011 a účinný od 01. 09. 2011.

VP č. 3/2011

Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 31. 03. 2011.

VP č. 2/2011

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2011.

VP č. 1/2011

Smernica rektora UK, Dodatok č. 1 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2011.

Príkaz rektora UK č. 3/2011

na zabezpečenie čerpania dovoleniek v roku 2011.

<output>na zabezpečenie čerpania dovoleniek v roku 2011</output>

Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2011.

Príkaz rektora UK č. 2/2011

plán dovoleniek na rok 2011.

Predpis je platný a účinný od 04. 04. 2011.

Príkaz rektora UK č. 1/2011

na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 25/2017.

Predpis je platný a účinný od 03. 02. 2011.

Zobrazuje sa 12 súborov, od 1 do 12 z 12.