Vnútorné predpisy UK ročník 2002

Opatrenie rektora č. 29/2002

Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK.

Predpis je platný od 30. 12. 2002 a účinný od 01. 01. 2003.

Opatrenie rektora č. 23/2002

Udeľovanie medailí a plakiet UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 25/2015.

Predpis je platný a účinný od 01. 12. 2002.

Opatrenie rektora č. 16/2002

Bádateľský poriadok Archívu UK.

Predpis je platný od 30. 12. 2002 a účinný od 01. 01. 2003.

Opatrenie rektora č. 10/2002

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkciách hosťujúci profesor alebo hosťujúci docent.

Predpis je platný a účinný od 18. 10. 2002.

Opatrenie rektora č. 8/2002

Rokovací poriadok koordinačnej porady na prerokovanie ponuky zahraničných pobytov študentov a pracovníkov UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 06. 2002.

Opatrenie rektora č. 5/2002

k realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 12/2021.

Predpis je platný od 31. 07. 2002 a účinný od 01. 08. 2002.

Zobrazuje sa 6 súborov, od 1 do 6 z 6.