Vnútorné predpisy UK ročník 2005

VP /2005

schválený AS UK Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný od 08. 11. 2005 a účinný od 01. 01. 2006.

Smernica rektora č. 2/2005

Základné pravidlá hospodárenia.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2005.

Smernica rektora č. 1/2005

Imatrikulačný a promočný poriadok

Predpis je platný a účinný od 01. 02. 2005.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.